Platform Onderwijs 2032 heeft zich gebogen over de toekomst van ons onderwijs. In het advies van het Platform staat dat de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen steeds belangrijker wordt. Het geldt als het centrale uitgangspunt voor het onderwijs.

Het Platform spreekt zich duidelijk uit. De veranderende samenleving heeft ook gevolgen voor de inrichting van ons onderwijs. De ingrijpende en structurele veranderingen die de (informatie) technologische revolutie heeft teweeggebracht, vraagt een andere manier van werken en andere vormen van scholing.

Rondom Baaz voelt zich gesteund door de uitspraken en adviezen van het Platform. Hoe kunnen leerkrachten de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen stimuleren en ondersteunen? Hoe kunnen leerlingen het beste leren en wat is daarvoor nodig. Leerkrachten spelen hierin een cruciale rol.

Rondom Baaz richt zich op bestaande initiatieven, nieuwe initiatieven en inspirerende praktijkverhalen. Heeft u een verhaal dat u wilt delen?