Geweldloos Verzet (Non Violant Resistance – NVR) en Nieuwe Autoriteit als andere benadering om naar gedragsproblemen te kijken, is ontwikkeld door Haim Omer uit Israel. Het is in 2005 in Nederland geïntroduceerd en door diverse instellingen voor kinder-en jeugdpsychiatrie met succes geïmplementeerd.

Geweldloos Verzet is een manier van denken en doen die begint bij jezelf. Je hebt immers alleen controle over je eigen gedrag – en gek genoeg is dat ook een sleutel om ander gedrag bij een leerling teweeg te brengen.

Omer ging op zoek naar een antwoord op de vraag hoe we met conflicten kunnen omgaan op zo’n manier dat het conflict de-escaleert in plaats van escaleert. Het doel van Geweldloos Verzet bij grensoverschrijdend gedrag is het herstel van de relatie door middel van stelling te nemen in je aanwezigheid en positieve steun van de omgeving.

Dat sluit goed aan bij onze visie dat elk gedrag er op gericht is het gevoel te krijgen erbij te horen. Storend gedrag is in feite een ontmoediging van deze basisbehoefte. Herstel van de relatie is cruciaal in het bewerkstelligen van gedragsverandering.

Ook ik heb inmiddels ervaring opgedaan met deze interventie in een zorginstelling. Ik ben dan ook bijzonder blij met het zojuist verschenen boek van Wil van Nus: Geweldloos Verzet op school: het ijzer smeden als het koud is.

Wil van Nus werkt de toepassing op school op een praktische manier uit. Ze vermeldt dat er inmiddels ook ervaringen mee zijn opgedaan in het MBO en het speciaal (voortgezet) onderwijs. Ik onderschrijf van harte hoe deze interventie helpt om ook de samenwerking met ouders vorm te geven door samen op te trekken om gedragsproblematiek te verminderen. Noch ouders, noch leerkrachten staan er zo alleen voor. Ik ben er dan ook van overtuigd dat deze benadering leerkrachten helpt de dialoog met leerling en ouders vorm te geven, vooral daar waar het moeilijk is of soms zelfs onmogelijk lijkt. Geweldloos Verzet is daarmee een mooie aanvulling op (Be)Grip op Gedrag. Het sluit qua visie naadloos aan bij Rondom Baaz en de praktische handvatten zijn even goed toepasbaar.

Als u geïnteresseerd bent in wat Geweldloos Verzet voor uw school kan betekenen, neem gerust contact met ons op.
Marieke van Eldert