Bron van inspiratie

bike-716297_1280 (2)

Scholen van Morgen

Rondom Baaz is altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelingen, initiatieven, boeken, artikelen, symposia en netwerken. Daar halen wij onze inspiratie uit én zo hopen we ook u weer te inspireren.

Een initiatief is Scholen van Morgen. Deze stichting bundelt krachten van mensen en organisaties in het onderwijs. Scholen van Morgen richt zich met name op vernieuwing en verandering van het onderwijsaanbod dat beter aansluit op de leerbehoefte van jongeren en de veranderende wereld om ons heen. Peter van Loon van Rondom Baaz is initiatiefnemer van deze stichting.

Geweldloos Verzet

Geweldloos Verzet, ontwikkeld door Haim Omer uit Israel, biedt een andere benadering om naar gedragsproblemen te kijken en er op een andere manier mee om te gaan. Kern van zijn aanpak is het de-escaleren van conflicten en het herstel van de relatie.