FAQ items aan het laden...

Ons aanbod

Ons aanbod voor het onderwijs richt zich op Sociaal Emotioneel Leren in de klas en op school, bestemd voor leerlingen en leerkrachten in het Praktijkonderwijs, VSO en VMBO.

Sociaal emotioneel leren vatten we op als de ondersteuning van het proces van persoonsvorming waarbij leerlingen zichzelf en de ander beter leren kennen, beter leren omgaan met elkaar en daarbij de juiste keuzes kunnen maken.

Rondom Baaz ziet de ontwikkeling van alle kinderen en jongeren als een vloeiende, ronde beweging. Deze ontwikkeling op alle levensdomeinen verloopt tegelijkertijd en door elkaar. En op het ene domein sneller dan op het andere. Het is daarbij voor jongeren belangrijk om baas te zijn over die eigen ontwikkeling, om regie te hebben over wat er gebeurt. Pas dan kan hij of zij verbinding aangaan met zichzelf en de omgeving, thuis en op school en ontwikkelen ze hun sociale- en emotionele competenties. Het kennen en herkennen van de eigen emoties en die van een ander en het oplossen van zich voordoende problemen zijn onderdelen van hun persoonsvorming en levensvaardigheden. Deze ontwikkeling gaat hand in hand met de ontwikkeling van didactische leerresultaten.

Rondom Baaz heeft hiertoe een lesmethode voor het sociaal emotioneel leren ontwikkeld, aangevuld met een aantal (digitale) instrumenten en interventies die in het onderwijs kunnen worden ingezet.

We ondersteunen u graag bij het omgaan met complex gedrag in de klas of op school door teams te helpen gedrag beter te kunnen ‘verstaan’.

Wij maken ons aanbod op maat en stemmen het af op uw vraag en doelstelling.

Voor scholen – Door scholen

Rondom Baaz is in 2011 ontstaan vanuit onze ervaring in het (voortgezet) speciaal onderwijs en de visie dat kinderen en jongeren ronduit en rondom de baas zijn over hun eigen ontwikkeling. Het stimuleren van eigenaarschap, het verantwoordelijkheid nemen voor de eigen ontwikkeling door motivatie en zelfsturing is hierbij het uitgangspunt. Vanuit deze visie en onze expertise hieromtrent ontwikkelt Rondom Baaz in co-creatie samen met scholen innovatieve, creatieve en eenvoudig in te zetten methodes, interventies en instrumenten. Leraren van de diverse scholen hebben hierbij een gelijkwaardige inbreng. Hierbij sluiten we waar mogelijk aan op het leerlingvolgsysteem van de school en hebben daarbij oog voor digitale toepassingen in het leerlingvolgsysteem of app.

Baaz lessen

Trainen van sociale vaardigheden en stimuleren van het sociaal emotionele leren

Cirkel van Ontwikkeling

Het coachgesprek met leerlingen; samen opstellen van leerdoelen

Baaz en Bewegen

Leerlingen leren door te doen en te ervaren

(Be)Grip op Gedrag

(Preventief) werken aan gedrag op school en in de klas

Ervaringen

Praktijkonderwijs Proficiat

11 juni 2023|

Op 12 juni viert het Praktijkonderwijs haar 25 jarig bestaan. Feest in het Spant in Bussum. En wij zijn erbij! We nodigen iedereen uit langs te komen bij de "tafel" van Rondom Baaz.

Samenwerking Presentis en Rondom Baaz

20 januari 2023|

We zetten een volgende stap in de samenwerking tussen Presentis en Rondom BAAZ Marloes van Dijk (Presentis) en Peter van Loon (Rondom Baaz)             Afgelopen periode hebben we onderzocht hoe [...]

Deelnemende scholen

De Kranenburg, Utrecht • Pro Hardenberg, Hardenberg
Het Streek, Ede • IJsselcollege, Capelle aan den IJssel
Accent, Nijkerk • Da Vinci College, Roosendaal
Carmel College Salland, Raalte • PRO 33, Amersfoort
Aeres Praktijkonderwijs, Emmeloord • De Baander, Amersfoort
Hans Petri school, Dordrecht • Ichthus, Kampen
Greijdanus College, Zwolle • De Goudse Waarden, Gouda
Praktijkschool Uithoorn, Uithoorn • Seystercollege, Zeist
Het Perron, Veenendaal • De Brug, Zaltbommel
De Lasenberg, Soest • Futura College, Woerden

Ketenpartners

Met wie werken we samen

Interesse

Hebt u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

Ga naar de bovenkant