Wie wij zijn

Rondom Baaz bestaat uit drie professionals, elk met een eigen vak- en aandachtsgebied. Wij zetten onze kennis gezamenlijk in en vullen elkaar aan. We hebben ruime praktijkervaring in het regulier en speciaal onderwijs en het cluster 4 onderwijs.

Samen met de school werken aan de ontwikkeling van jongeren

en

het voorkomen dan wel begeleiden van gedragsproblemen.

Team

Antonet Ebbenn
Antonet Ebbennvakdocent Beeldende Vorming
Antonet Ebbenn is vakdocent Beeldende Vorming en Baaz coördinator / coach in het Praktijkonderwijs. Antonet is medeontwikkelaar van de Baaz-lessen gericht op de ontwikkeling van sociale vaardigheden van leerlingen in het Praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Ze geeft Baaz Рworkshops op maat, begeleidt schoolteams bij de invoering van de Baaz lessen en biedt leerkrachten individuele coaching.
Marieke van Eldert
Marieke van EldertGZ-psycholoog/klinisch pedagoog
Marieke van Eldert is GZ-psycholoog/klinisch pedagoog. Ze heeft ruime ervaring in het cluster 4 (VSO) – en VMBO-onderwijs als ook in de zorg. Haar expertise concentreert zich op het omgaan met gedragsproblemen in de klas en de mogelijkheden daar schoolbreed preventief aan te kunnen werken. De interactie tussen leerkracht en leerling staat centraal en de leerkracht is daarbij als professional uitgangspunt voor (gedrags)verandering. Marieke heeft een Reflectiewaaier gemaakt voor leerkrachten en is medeontwikkelaar van de Cirkel van Ontwikkeling, een instrument om met leerlingen in gesprek te gaan over hun eigen leer- en ontwikkelingsdoelen.
Peter van Loon
Peter van LoonOnderwijspsycholoog
Peter van Loon is leraar en onderwijspsycholoog en is in diverse functies jarenlang werkzaam geweest in het onderwijs. Hij verzorgt binnen Rondom Baaz, samen met de andere partners, de trainingen en workshops. Peter is medeontwikkelaar van de Baaz-lessen gericht op persoonsvorming en de ontwikkeling van de sociale en emotionele competenties van leerlingen in het Praktijkonderwijs.

Baaz lessen

Trainen van sociale vaardigheden en stimuleren van het sociaal emotionele leren

Cirkel van Ontwikkeling

Het coachgesprek met leerlingen; samen opstellen van leerdoelen

(Be)Grip op Gedrag

(Preventief) werken aan gedrag op school en in de klas

Baaz en Bewegen

Leerlingen leren door te doen en te ervaren

Interesse

Hebt u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.