(Be)Grip op Gedrag

Preventief omgaan met gedrag & leren van elkaar

Gedrag van leerlingen is niet altijd makkelijk te duiden of vaak onvoorspelbaar. Een deel van de leerlingen heeft een achterstand in de sociaal emotionele ontwikkeling en overeenkomstige vaardigheden. Ze hebben problemen met zelfregulatie of beschikken over korte lontjes. Ouders lijken zoekende in de mate waarin ze hun kinderen leiding geven en grenzen bieden. Ook verschillen ouders regelmatig in hun opvatting over opvoeden met die van school. En op sommige scholen komt de straatcultuur de school binnen.

Dat alles maakt het omgaan met gedrag van leerlingen knap lastig. Nadenken over het omgaan met dit gedrag ook. Zo veel vormen er van lastig gedrag zijn, zoveel bronnen zijn er voor lastig gedrag. Met een paar regels of het stellen van grenzen kun je niet alle problemen oplossen. Tegelijkertijd is dit de kern van sociaal emotioneel leren. Immers in de interactie met de ander (ook met jou als leraar) leert je leerling zichzelf en de ander kennen en er mee om te gaan.

Zo beschouwd liggen er kansen in de preventie van gedragsproblemen en biedt het vorm geven van een doorgaande lijn op sociaal emotioneel leren op jouw school hiervoor een kapstok.

Leren van elkaar

Omgaan met gedrag leer je door ervaring – door het (samen) te doen. Er zijn geen pasklare antwoorden. Wat wel helpt, is met elkaar praten over het gedrag van leerlingen en – ook in de lerarenkamer – samen met collega’s nadenken over omgaan met gedrag en te leren van elkaar. De een heeft nu eenmaal meer moeite met bepaald gedrag dan de ander. Door gedrag te begrijpen, krijg je meer grip op gedrag. Om gedrag te begrijpen is van belang te weten dat alle gedrag erop gericht is het gevoel te krijgen erbij te horen. Als je dit tot je door laat dringen en je de tools krijgt om gedrag te sturen, heb je als leerkracht (weer) de regie. Als je weet wat je wilt bereiken, hoe je erover denkt en wat je ermee kunt doen, kun je meer ontspannen je vak uitoefenen.

Waarmee gaan we aan de slag?

  • Hoe creëer je een leer- en leefklimaat in jouw klas en op school waarbij alle leerlingen het gevoel ontwikkelen mee te tellen en ertoe te doen?
  • Hoe leer je jongeren verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen gedrag?
  • Hoe gaan we met elkaar en de leerlingen om?
  • Welke opvoedingsstijl past hierbij, welke interventies en hulpmiddelen kan ik inzetten?
  • Hoe herkennen we het doel van het storend gedrag?
  • Hoe stellen we (eigen) grenzen?
  • Hoe gaan we om met onderlinge verschillen hier in?
  • En wat betekent dit voor het sanctiebeleid en het omgaan met escalaties en incidenten?

Dit kunt u van ons verwachten

Rondom Baaz heeft een aanbod om een antwoord te krijgen op de vraag hoe om te gaan met het gedrag van jongeren. We kunnen aandacht besteden aan het pedagogisch vakmanschap, maar ook over de vormgeving van een doorgaande lijn op het gebied van sociaal emotioneel leren bij jullie op school. Afhankelijk van jullie vraag, zijn er verschillende varianten mogelijk. Denk aan een praktische workshop tot een training van verschillende dagdelen met de looptijd van een of meer schooljaren.

De doelen

  • Het vergroten van kennis en vaardigheden van een schoolteam in het omgaan met hulpvragen van individuele dan wel groepen leerlingen
  • Het versterken of verbeteren van de cultuur en pedagogisch klimaat van de school gericht op een passende aanpak van gesignaleerde gedragsproblemen

Een training of workshop over pedagogisch vakmanschap gaat bijvoorbeeld in op tools als het herkennen van het doel van het gedrag en het gebruik van logische gevolgen en bemoediging. De relflectiewaaier (Be)Grip op Gedrag hoort daar bij. De training is geschikt voor een (sub)team of functiegroep.

De Baaz methode (al dan niet in combinatie met andere interventies en instrumenten van Rondom Baaz) geeft vorm aan een doorgaande lijn op sociaal emotioneel leren op school. Dit biedt leerlingen handvatten voor het leren en het leven waarin ze rekening houden met zichzelf en met anderen. Het (leren) maken van keuzes speelt daarbij een belangrijke rol.  Desgewenst volgt een implementatietraject om het leer- en leefklimaat op school verder te concretiseren en een (preventief) antwoord op gedragsproblemen te kunnen geven. Daarbij is leren van en met elkaar een belangrijk uitgangspunt.