Cirkel van Ontwikkeling

De Cirkel van Ontwikkeling is een instrument dat steun biedt bij het voeren van een mentor- of coachgesprek. De Cirkel biedt de mentor en de leerling een duidelijke structuur en helpt het coachgesprek verdiepen.

De Cirkel van Ontwikkeling is geïnspireerd door de alledaagse praktijk op scholen van het Praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Vanuit onze ervaring bieden wij u dit instrument aan dat ingezet kan worden bij het ontwikkelen van algemene competenties van leerlingen. Het is tevens een instrument dat ondersteunend werkt bij het uitwerken van het ontwikkelperspectief. De Cirkel biedt leerlingen en mentoren een duidelijke structuur voor het voeren van een mentor- of coach gesprek. Het verenigt zes ontwikkellijnen, vormgegeven door een cirkel.

 • De Cirkel brengt – met de leerling – samenhang aan tussen de doelen en de middelen uitgewerkt in een IOP/OPP en later het portfolio.
 • De leerling bepaalt zelf, in samenspraak met de mentor/coach, met welke ontwikkellijn(en) hij/zij de aankomende tijd wil werken en welk gedrag hij dan laat zien.
 • De waaier laat zien dat de verschillende ontwikkellijnen niet los van elkaar staan, maar samenhangen. In het gesprek wordt motivatie gekoppeld aan een ontwikkellijn en competentie zodat de betrokkenheid wordt vergroot. Het vereenvoudigt het documenteren van de ontwikkeling (ook in het leerlingvolgsysteem) en maakt verbinding met alle levensdomeinen.

Het basispakket
Deze bestaat uit de handleiding, de waaier met de ontwikkellijnen, hulpbladen om concreet gedrag te benoemen en het werkblad. Om de Cirkel in de klas te introduceren is er een instructiefilm beschikbaar en vier introductielessen.

 

Leerlingvolgsysteem
De Cirkel voor Ontwikkeling is een zelfstandig instrument. Indien gewenst is integratie in uw LVS mogelijk. Dit is inmiddels gerealiseerd in Presentis en in PrOfijt.

De afspraken die met behulp van de waaier in het mentorgesprek worden gemaakt, kunnen rechtstreeks digitaal in bijvoorbeeld Presentis of PrOfijt worden opgenomen.

Het verenigt zes ontwikkellijnen, vormgegeven door een cirkel en uitgevoerd in een handzame waaier. De ontwikkellijnen zijn: Werkhouding, Kijk op de Toekomst, Vertrouwen in Jezelf, Vertrouwen in Anderen, Omgaan met Autoriteit en Omgaan met Gevoelens.

De Cirkel van Ontwikkeling biedt een kapstok aan de school waaraan alle gebruikte lesprogramma’s voor gedrags- of sociale vaardigheid trainingen kunnen worden opgehangen. De Cirkel is geen vervanging voor deze programma’s.

 

De mentor komt in het coachgesprek terug op de vaardigheden uit de gebruikte lesprogramma’s. Deze vaardigheden kan de leerling oefenen op het gekozen leerdoel binnen een van de ontwikkellijnen van de Cirkel van Ontwikkeling.

 • Een instrument dat competenties meet en beoordeelt.
 • Een instrument dat naar behoefte kan worden geïntegreerd in uw LVS.
 • Dekt de gevraagde competenties uit het Landelijk curriculum PrO en Entree opleidingen.
 • Heeft zes herkenbare ontwikkellijnen die leerlingen direct aanspreken.
 • Gaat uit van de leerling; helpt bij het vaststellen van individuele trajecten.
 • Biedt aan mentor/coach en leerling een duidelijke structuur en helpt het coachgesprek te verdiepen.
 • Beschikt over begrijpelijke omschrijvingen van concreet gedrag.
 • Ontwikkellijnen zijn aan te vullen met eigen omschrijvingen van concreet gedrag.
 • Indicatoren hebben een opbouw (gevraagde gedragsniveau) en legt verbanden met verschillende competentiegebieden.
 • Handige hulp- en werkbladen voor mentor/coach en leerling.
 • Snel te implementeren en gebruiken.

Dit kunt u van ons verwachten
Rondom Baaz verzorgt een training voor het hele team van minimaal één dagdeel. Hierin wordt uitgelegd wat de Cirkel van Ontwikkeling precies inhoudt en hoe je deze hanteert in het mentor- of coachgesprek met leerlingen. Ook oefenen we met het gebruik van de Cirkel in het mentor- of coachgesprek.

Voor meer informatie kunt u bellen met Peter van Loon:

Interesse

Hebt u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.