Baaz app

Ontwikkelprofiel leerlingen (LVS); Cirkel van Ontwikkeling

Om vast te stellen waar de leerling staat in zijn of haar ontwikkeling op het gebied van de algemene competenties, kunnen we een digitaal profiel opstellen. Het profiel omvat de zes ontwikkellijnen van de Cirkel van Ontwikkeling.

De zes ontwikkellijnen zijn:

  • Werkhouding
  • Omgaan met gevoelens
  • Vertrouwen in jezelf
  • Omgaan met autoriteit
  • Vertrouwen in anderen
  • Kijk op de toekomst

Leerlingen beantwoorden de vragenlijsten met daarin opgenomen de algemene competenties die horen bij één van de zes ontwikkellijnen.

Ook de mentor kan voor de leerlingen de vragenlijst invullen.

Door het profiel op te stellen, krijg je een helder beeld hoe de leerling over zichzelf denkt. Ook krijg jij als mentor een duidelijk beeld van de leerling. Dat kan besproken worden in het mentor- of coachgesprek.

Ieder jaar opnieuw kan het profiel worden opgesteld, door de leerlingen de vragenlijst te laten invullen. Zo krijg je zicht op de groei van de leerling.

Je kunt er voor kiezen om niet alle ontwikkellijnen meteen te gaan invullen, maar te starten met twee of drie. In het tweede jaar start je dan met de andere ontwikkellijnen.

Logboek interne stage

Rondom Baaz heeft een app ontwikkeld, waarin de leerling beoordeeld kan worden op de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden tijdens de interne stage.

In de Baaz-app is het interne stagelogboek gemaakt waarmee je op een eenvoudige manier de werkzaamheden tijdens de interne stage kunt vastleggen. Hierin kunnen niet alleen de werkzaamheden worden gevolgd, maar worden de leerlingen ook beoordeeld. Aan het eind van de interne stage vindt er een evaluatie plaats om vast te stellen of een leerling verder door kan naar de externe stage.

Logboek externe stage

Rondom Baaz heeft een app ontwikkeld, waarin de leerling beoordeeld kan worden op de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden tijdens externe stage.

In de Baaz-app is het externe stagelogboek gemaakt.

Het eerste onderdeel is het zogenaamde weekverslag externe stage. Bedoeling van het weekverslag is dat de leerling kort aangeeft wat hij of zij heeft gedaan. De praktijkopleider kan hier ook een opmerking maken. Tevens is het een aanwezigheidsregistratie en een urenregistratie.

Daarnaast kunnen de werkzaamheden die de leerling uitvoert tijdens externe stage worden beoordeeld. Ook bestaat de mogelijkheid de leerling halverwege en aan het eind van de externe stageperiode te evalueren op zijn of haar competenties. Het gaat dan om de algemene competenties en de meer specifieke competenties gericht op werknemersvaardigheden.

De app is bestemd voor leerlingen, praktijkopleiders en stagebegeleiders. De vorderingen kunnen ook worden ingezien door ouders van de leerlingen, stage coördinatoren, leerlingbegeleiders en mentoren.

AVG

Vanzelfsprekend is hierbij rekening gehouden met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Rondom Baaz verwerkt persoonsgegevens voor uw schoolorganisatie en conform de AVG eisen stellen we met elkaar een zogenaamde “Verwerkersovereenkomst” op.