Leerlingen van 5 klassen hebben we aan het eind van het vorige schooljaar gevraagd wat ze van de Baaz-lessen vinden.

Over het algemeen vinden leerlingen de Baaz-les leuk, goed en leerzaam. Een enkeling vind de les gewoon of saai. Ze hebben de Baaz-les beoordeeld met gemiddeld het rapportcijfer 8.

Op de vraag wat ze hebben geleerd tijdens de Baaz-les komen vele uiteenlopende antwoorden. Leerlingen vertellen dat ze veel geleerd hebben over gevoelens, over emoties, over positief zijn, over pesten en ruzie en buitensluiten, over vriendschap en over hoe we met elkaar om moeten gaan.

Op de vraag waarmee de Baaz-les jou heeft geholpen, springt er één antwoord meteen uit. Veel leerlingen zeggen dat ze beter om kunnen gaan met hun emoties en minder snel boos worden of fel reageren op de ander.

Een hele bijzondere reactie is van een leerling die zegt dat ze nu gewoon tegen de klas kan vertellen hoe ze zicht voelt. Een andere leerling zegt dat ie weinig heeft geleerd, omdat hij al goed is in al deze dingen. Een enkele leerling zegt dat ie niet veel heeft geleerd.

Tot slot rond het onderwerp pesten zeggen veel leerlingen dat ze geleerd hebben dat pesten niet mag, maar ook dat ze nu beter weten hoe het voelt als je gepest wordt.

De school was heel tevreden met deze uitkomsten en antwoorden van de leerlingen.