Leskist Baaz & Bewegen voor klas 1 is een succes.

De nieuwe leskist Baaz & Bewegen is inmiddels na de zomervakantie van 2021 in gebruik genomen door 9 scholen. De eerste reacties zijn  positief en de scholen spreken van een waardevolle aanvulling op de SOVA lessen van de Baaz methode. De spel ideeën sluiten goed aan op de Baaz lessen in de klas. Leerlingen ervaren in de gymles wat is besproken tijdens de lessen, leren door doen!

De leskist 1 is gestart op het Accent in Nijkerk en nu opgepakt op de Kranenburg in Utrecht, Greijdanus in Zwolle, Het Streek in Ede, Hans Petrischool in Dordrecht, Futura College in Woerden, Talentstad in Zwolle, PRO 33 in Amersfoort en Carmel College Salland in Raalte.

We zijn op dit moment druk bezig met de ontwikkeling van de leskist voor klas 2. In het voorjaar van 2022 zullen we hierover berichten als leskist 2 beschikbaar komt voor het volgende schooljaar 2022-2023.