Rondom Baaz verbreed haar scholingsaanbod door het ontwikkelen van cursussen in samenwerking met Onderwijz, de online academy voor docenten en leraren.

Wij leveren een bijdrage op het gebied van gedragsvraagstukken en sociaal emotioneel leren. Er zijn vele mogelijkheden om gedragsproblemen te voorkomen, waarbij de relatie tussen jou en jouw leerling voorop staat. De groepsvorming en een positieve sfeer is daarbij onmisbaar.

We maken een aanbod geschikt voor alle onderwijstypen, waarbij het Praktijkonderwijs onze speciale aandacht krijgt. In deze cursussen krijg je praktische handvatten om met uitdagend, storend of grensoverschrijdend gedrag om te gaan.

Er wordt ingegaan op hoe je een leerling zodanig kunt begrenzen dat het ook weer groeimogelijkheden biedt. Je krijgt handvatten waarmee je een negatieve spiraal kunt doorbreken.