Baaz-SOVA training

20150414-20150414_20150414_20150414_FHBT6411

Baaz-methode                                                                                Film Leraar 24 ==> https://www.leraar24.nl/?s=baaz

Ik weet wie ik ben – Ik weet wat ik wil – Ik weet wat ik kan

De Baaz-methode bevat drie leergangen voor klas 1, klas 2 en de bovenbouw, gericht op het ontwikkelen van de meest basale sociale vaardigheden (SOVA-training) van leerlingen in het Praktijkonderwijs. Omdat de Baaz-lessen zich richten op de meest basale sociale vaardigheden, zijn de lessen ook goed bruikbaar in de bovenbouw van het basisonderwijs. De mappen voor klas 2 en de bovenbouw richten zich op de algemene competenties die nodig zijn voor stage en uitstroom naar werk (loopbaanoriëntatie). Ook vergroten de Baaz-lessen het positief zelfbeeld van de leerlingen. Hoe kijken leerlingen naar situaties waarin ze zitten? Hoe denken ze daarover? Welk gedrag vertonen ze daarbij en wat voelen ze?

We hebben voor klas 2 een stagelogboek ontwikkeld gericht op de interne stage met een bijbehorende app.

Voor de bovenbouw leerlingen hebben we een stagelogboek gemaakt, gericht op de externe stage, met bijbehorende app.

De lessen zijn ontwikkeld in het Praktijkonderwijs en de map wordt inmiddels met veel enthousiasme gebruikt op een aantal scholen voor Praktijkonderwijs. Inmiddels hebben we een Baaz-map voor de leerlingen van klas 1, klas 2 en de leerlingen van de bovenbouw.

Dit kunt u van ons verwachten

De Baaz-map kan met behulp van een korte introductie-workshop eenvoudig worden ingevoerd op uw school. Voor meer informatie kunt u bellen met Peter van Loon: 06 41670808 of mailen naar info@rondombaaz.nl.

Reacties van leerkrachten: Sluit goed aan bij de leerlingen. Erg toegankelijk. De kijk- en luisterkaarten werken top.

Meester Bram