Cirkel van Ontwikkeling

20150414-20150414_FHBT6475

Cirkel van ontwikkeling

De Cirkel van Ontwikkeling is een instrument dat steun biedt bij het voeren van een mentor- of coachgesprek. Het verenigt zes ontwikkellijnen, vormgegeven door een cirkel en uitgevoerd in een handzame waaier. De ontwikkellijnen zijn: Werkhouding, Kijk op de Toekomst, Vertrouwen in Jezelf, Vertrouwen in Anderen, Omgaan met Autoriteit en Omgaan met Gevoelens.

De Cirkel van Ontwikkeling biedt een kapstok aan de school¬†waaraan alle gebruikte lesprogramma’s voor gedrags- of sociale vaardigheid trainingen kunnen worden opgehangen. De Cirkel is geen vervanging voor deze programma’s. De mentor komt in het coachgesprek terug op de vaardigheden uit de gebruikte programma’s. Deze vaardigheden kan de leerling oefenen op het gekozen leerdoel binnen een van de ontwikkellijnen.

De Cirkel sluit aan op diverse digitale leerlingvolgsystemen, maar kan ook los daarvan worden ingezet. De afspraken die met behulp van de waaier in het mentorgesprek worden gemaakt, kunnen rechtstreeks digitaal in bijvoorbeeld Presentis of PrOfijt worden opgenomen.

Wat biedt de Cirkel van Ontwikkeling?

  • De Cirkel van Ontwikkeling dekt de gevraagde competenties uit het landelijke curriculum PrO en Entree opleidingen.
  • Het is een instrument dat competenties meet en beoordeelt.
  • De Cirkel biedt de mentor en de leerling een duidelijke structuur en helpt het coachgesprek verdiepen.
  • Gaat uit van de leerling; helpt bij het vaststellen van individuele leer- en ontwikkeldoelen.
  • Handige hulp- en werkbladen voor mentor en leerling.
  • Opstellen ontwikkelprofielen van leerlingen

Dit kunt u van ons verwachten

Rondom Baaz verzorgt een training voor het hele team, van minimaal twee dagdelen. Hierin wordt uitgelegd wat de Cirkel van Ontwikkeling precies inhoudt en hoe je deze hanteert in het coachgesprek met leerlingen. En we oefenen met het gebruik van de Cirkel in het coachgesprek.

Voor meer informatie kunt u bellen met Peter van Loon: 06 41670808 of mailen naar info@rondombaaz.nl.

.Momentopname 2 (28-1-2014 10-13) (3)

Reactie van een leerkracht: De Cirkel is als instrument goed bruikbaar.