Koppeling Baaz en Bewegen

Baaz & Bewegen – “In ontwikkeling”

Leerlingen in het praktijkonderwijs leren door te ervaren. Ze leren door te doen. Door de Baaz lessen te koppelen aan het bewegingsonderwijs, worden jongeren zich nog meer bewust van hun sociale vaardigheden. Baaz & Bewegen is ontwikkeld om een verbinding te maken tussen de SOVA training tijdens de Baaz lessen en het bewegingsonderwijs.

Rondom Baaz maakt gebruik van de Cirkel van Ontwikkeling met daarin de zes ontwikkellijnen die alle algemene competenties in zich hebben. Binnen het praktijkonderwijs gelden daarnaast de 4 domeinen: vrije tijd, burgerschap, wonen en werken. Baaz & Bewegen is gebaseerd op de inhoud van de Cirkel van Ontwikkeling en de 4 domeinen. 

Werkwijze Baaz & Bewegen

Baaz & Bewegen werkt met 5 thema’s verdeeld over het eerste leerjaar. Leerlingen werken binnen het thema aan 3 sociale leerdoelen. Deze leerdoelen staan centraal in de Baaz & Bewegen lessen en de Baaz lessen in de klas.

Thema’s

De thema’s die worden aangeboden zijn:

  • Samenwerken
  • Vertrouwen in jezelf
  • Vertrouwen in de ander
  • Impuls regulering
  • Ik ben Baaz – Leiding nemen

Inhoud leskist

We maken een leskist met daarin opgenomen de handleiding met achtergrond informatie, materiaal voor het spelen van enkele spellen en 25 leskaarten bij elk thema. Hieronder zie je enkele foto’s van uitgewerkte spellen.