200827-Lesinstructie-Beter-praten-def

In samenwerking met de Kindertelefoon heeft Rondom Baaz een lesbrief ontwikkeld met een korte introductie van de Kindertelefoon, voor de leerlingen in het Praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Klik op de link in de lesbrief en de digitale les start.

De inhoud spreekt voor zich.

Hopelijk kunnen we kinderen, die het moeilijk vinden om te praten, hiermee over een drempel heen helpen.